Zwijgen is geen optie

Elke maand een tijdloos gesprek voor mensen met een hongerig hoofd. Dit is de gratis podcast van Zwijgen is geen optie met previews van al onze gesprekken. Wil je de volledige gesprekken? Word lid via https://zwijgenisgeenoptie.be

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Wednesday Nov 08, 2023

Meikeminne Clinckspoor is een Belgische filmmaker die genomineerd werd voor een Kids Emmy Award met haar prachtige reeks Dropje. We vonden daar geen enkel artikel over in het media-archief. Dat is op zich reden genoeg voor een gesprek.
Het werd een heel mooi en oprecht gesprek over kinderfilms maken, over authenticiteit en zweverigheid, over magie en de achterkant van de coulissen, over manipuleren versus orkestreren, over smalltalk en durven voelen.
Een gesprek voor iedereen die zich soms eens raar of anders voelt.
 
Lees meer over het gesprek: https://zwijgenisgeenoptie.be/meikeminne-clinckspoor
 
Hoofdstukken
(0:46) Hoofdstuk 1: Voor den homeMeikeminne vertelt over haar jeugd en hoe ze de passie voor filmmaken te pakken kreeg. Over haar moeder die 'echte' films meebracht naar huis en een camera.
(4:51) Hoofdstuk 2: Een veilig kaderOver representatie en alle soorten kinderen zien op televisie. Over de authenticiteit en de puurheid van het werken met kinderen. Over het belang van casting.
(10:47) Hoofdstuk 3: De fietsrem en de glimlachOver het contrast tussen voor en achter de coulissen. Over het maken van Dropje. Over praktische effecten in tegenstelling tot digitale effecten.
(17:12) Hoofdstuk 4: Manipuleren of achterover leunenOver het woord manipuleren en een meer positieve invulling ervan. Over de kracht van niets doen en de dingen laten gebeuren. Over jezelf een plaats geven, over ambitie en bescheidenheid.
(22:51) Hoofdstuk 5: Er is altijd een keuzeOver de boodschap die Meikeminne in haar werk probeert te steken. Over de dood van haar moeder en de impact op haar werk en leven. Over raar gevonden worden en je afzetten tegen de norm.
(28:39) Hoofdstuk 6: De sparkOver smalltalk en leven op automatische piloot. Over haar zoektocht naar echtheid bij mensen en de parallel met Zwijgen is geen optie.
(30:50) Hoofdstuk 7: KinderfilmsOver Meikeminnes Emmy-nominatie met Dropje en haar gevoel over de serie die won. Over allerlei soorten televisie voor allerlei soorten kinderen. Over de traagheid en de métier. Over wat Dropje met mensen deed tijdens Corona.
(36:13) Hoofdstuk 8: Daar ben jeOver geen zin hebben om te voelen versus gevoelens laten zijn. Over durven huilen en weten dat je niet samenvalt met wat je voelt.

Wednesday Oct 04, 2023

Dit eerste gesprek van het seizoen wordt gevoerd door Anneleen de Bonte. Zij sprak met Alexander D'Hooghe, de intendant van de Oosterweelverbinding. Waar ze het niet over hadden: de Oosterweelverbinding.
Over wat dan wel? Over van die vragen zonder antwoord. Als je een stad hertekent, wie houdt de pen dan vast? Iemand gemotiveerd door eigenbelang of liever door het algemeen belang. En wie beslist wat het algemeen belang is? En kan je tegen armoede zijn maar voor ongelijkheid? Of hangt dat af van je rekeninguittreksels?
Aan de oppervlakte lijken Alexander en Anneleen het bijna eens. Maar verwar beleefdheid niet met consensus. Luister met ons mee in de coulissen.
Lees hier meer over het gesprek: https://zwijgenisgeenoptie.be/alexander-dhooghe
Hoofdstukken
(1:35) Hoofdstuk 1: ZelfzorgOver Alexanders moeder die hem op jonge leeftijd leerde mediteren. Over andere manieren om recht te blijven staan in de zoektocht naar oplossingen voor de grootste problemen van onze tijd.
(4:30) Hoofdstuk 2: Ontworteling en empathieOver vervreemding en ontworteling als oorzaken van emancipatie. Over gemeenschapsvorming en nationalisme. Over empathie als basis voor solidariteit, maar ook als gevangenis.
(11:13) Hoofdstuk 3: Vier het verschilAlexander praat over stedenbouw als een fundamenteel politiek vak. Over de consensus dat we allemaal dicht op elkaar in steden moeten gaan leven en hoe hij daar niet mee akkoord gaat. Over hoe hij zijn vak invult. Over pragmatiek als noodzaak om de grote problemen op te lossen.
(17:13) Hoofdstuk 4: De moeilijkste revolutieAnneleen en Alexander denken na over huren en wonen en hoe je huisbezit zou kunnen loskoppelen van grondbezit. Over hoe iedereen op het eind van z'n leven een huis betaald heeft. Over daklozen en het precariaat.
(23:43) Hoofdstuk 5: ErfzondeAnneleen en Alexander beginnen van mening te verschillen. Anneleen denkt een gemeenschappelijke oorzaak te zien voor de sociale en klimaatcrises (en dus misschien ook een gemeenschappelijke oplossing). Alexander ziet dat als het gevolg van een katholiek schuldgevoel.
(26:19) Hoofdstuk 6: GeldHier wordt het spannend. Anneleen noemt geld een fictie. Alexander vindt geld energie die je ten goede kan gebruiken. Anneleen vindt dat geld zich, in tegenstelling tot energie, steeds meer concentreert. Alexander is mee maar ziet geen geweldloze uitweg.
(37:19) Hoofdstuk 7: Ongelijkheid of armoede? Een interessant gedachte-experiment over de vraag of er iets mis is met ongelijkheid als de armoede gelenigd is. Over destabilisering en de vraag wat dan billijk is.
(41:45) Hoofdstuk 8: Rijke mensenAnneleen worstelt met de vraag of er iets mis is met schandelijke rijkdom. Moeten we filantropie toejuichen of moet de overheid beter herverdelen?
(44:55) Hoofdstuk 9: Wiens brood men eetAnneleen vraagt door naar de projecten waarop Alexander werkt en in hoeverre hij een positieve impact kan hebben, als die bijvoorbeeld zou ingaan tegen het belang van de investeerder.

Wednesday May 31, 2023

In dit reüniegesprek met Thomas hadden we het voornamelijk over het laatste hoofdstuk van zijn boek Het ontstaan van de tijd. Over hoe zijn theorie de wetenschap weer onder de mensen brengt en hoe hij daarmee een antwoord geeft op de vervreemding waar Hannah Arendt voor waarschuwde.
 
Lees hier meer: zwijgenisgeenoptie.be/thomas-hertog-reunie/
 
Hoofdstukken
(2:05) Hoofdstuk 1: Tijd heeft een oorsprong
Over de voorzet die George Lemaître in 1931 gaf en over hoe Thomas de bal samen met Stephen Hawking binnen kopt in zijn boek. Over de band met Stephen en hoe Thomas van een wroetende mol veranderde in een cartograaf.
(12:59) Hoofdstuk 2: Grenzen aan wat we kunnen weten
Over de essentie van het boek van Thomas en de implicaties voor de wetenschap. Over de kwantumtheorie, toegepast op de oerknal en hoe die grenzen stelt aan wat we kunnen weten. Over de darwiniaanse evolutie van natuurwetten. Over de geschiedenis die (letterlijk) pas vorm krijgt als je er een vraag aan stelt.
(24:33) Hoofdstuk 3: We komen er sterker uit
Over hoe deze theorie de vervreemding, waar Hannah Arendt bang voor was, countert. Over de gevolgen van het nieuwe paradigma dat Thomas voorstelt en over hoe zijn collega's teleurgesteld zouden kunnen zijn. Over zijn tegenargument dat het loslaten van de zoektocht naar de wet der wetten de wetenschap juist sterker kan maken.
(33:18) Hoofdstuk 4: How to prove you wrong?
Over hoe dit nieuwe paradigma zou kunnen slagen of falen. Over de kwantumtheorie die plots veel intuïtiever voelt en zou kunnen aansluiten bij de complexiteit en de onzekerheid van ons dagelijks leven.
(42:34) Hoofdstuk 5: Waar is die brug?
Over de link tussen wetenschap en maatschappij en wat de coronacrisis met die link gedaan heeft. Over hoe het anders zou kunnen en over de mogelijke gevolgen mochten we die brug niet bouwen.

Wednesday Apr 26, 2023

In dit reuniegesprek met Nadia hadden we het over het wokedebat en over polarisering, zonder dat het woord valt. Over waarom we beter de racistische nonkel op het familiefeest met rust laten en over hoe je dan wel geëngageerd kan zijn.
 
Lees hier meer: zwijgenisgeenoptie.be/nadia-fadil-reunie/
 
Hoofdstukken
(3:14) Hoofdstuk 1: Als jouw waarheid tot perspectief wordt herleid Nadia vertelt over haar evolutie van tegenstem tot onafhankelijk onderzoeker en hoe ze ontsnapte aan de klauwen van het mainstream wokedebat
(11:29) Hoofdstuk 2: De racistische nonkel Daar is hij weer, onze aller racistische nonkel als de oermetafoor voor de tegenstander in ons dagelijks leven. Nadia vertelt hier heel helder waarom we die nonkel misschien wel beter met rust laten en zo kiezen voor de goede vrede op het familiefeest.
(18:09) Hoofdstuk 3: Sensorieel samenleven Hoe ziet dat samenleven met en ondanks de verschillen er in de praktijk uit? En hoe vermijden we dat het een beschavingsoorlog wordt? En wat doen we met dat ongemakkelijke gevoel als we een collega zien bidden?
(29:57) Hoofdstuk 4: Everyday securitazation Dit gaat over het rapport dat Nadia in 2023 publiceerde. Over het effect van veiligheidsmaatregelen op de levens van enkele moslims die op een lijst terecht kwamen. Het gaat verder over hoe de moslimgemeenschap omgaat met dat in de gaten gehouden worden.
(37:48) Hoofdstuk 5: We leven in twee werelden Nadia schetst een heel mooi beeld van twee jongens die in dezelfde klas zitten maar toch in totaal verschillende werelden leven. Dit hoofdstuk doet je helemaal anders kijken naar radicalisering en de preventie ervan.
(44:37) Hoofdstuk 6: De cirkel open houden Over de politiek en hoe ze met de meerstemmigheid om zou moeten gaan. Over Nadia's strijd tegen dehumanisering en criminalisering. Over haar onderzoek dat haar kiest en niet omgekeerd.

Wednesday Mar 22, 2023

Met Eva hadden we het over het schrijven van biografieën, over hoe we oordelend naar het verleden kijken en niet naar de toekomst. Over de angst voor de burger en wat er gebeurt als je burgers wel serieus neemt. Over politieke participatie.
Lees hier meer over het gesprek: zwijgenisgeenoptie.be/eva-rovers
Hoofdstukken
(0:00) Intro
(3:13) Hoofdstuk 1: Feit en fictieOver Boudewijn Büch en zijn verhalen. Over de biografie die Eva schreef, waarin ze koos niet te proberen nagaan wat echt gebeurd was en wat niet, maar juist mild keek naar de verhalen die hij vertelde en wat erachter zou kunnen gezeten hebben. Over hoe we allemaal de werkelijkheid verdraaien om een gevoel over te brengen.
(11:26) Hoofdstuk 2: Waarom biografieën?Over Helene Krüller-Müller die er nooit voor gekozen heeft om haar persoonlijke brieven publiek te maken. Over de verantwoordelijkheid van de biograaf en het nut van biografieën om ons een minder zwart-wit beeld van het verleden te geven. Over de grote gebeurtenissen zien door de ogen van individuen.
(18:27) Hoofdstuk 3: Druppel in de oceaanOver Eva's beweging van het verleden naar de toekomst. Over de vraag hoe je met de toekomst bezig kan zijn in deze woelige tijden, wetende dat je eigen impact zo klein is en dat je de resultaten van je activisme misschien wel nooit zal zien.
(26:15) Hoofdstuk 4: VoorouderOver doemdenken en wegkijken van de miserie om overeind te blijven. Over de onmacht van het individu en de macht van het collectief om iets te veranderen.
(37:46) Hoofdstuk 5: Debat of dialoogOver het burgerberaad rond de klimaattransitie dat Eva mee organiseerde in Amsterdam. Over wat er gebeurt als mensen de ruimte krijgen om ervaringen te delen. Over polarisering en verharding en de geschiedenis van de sociale strijd die altijd gepaard ging met geweld. Over hoe het anders zou kunnen.
(45:12) Hoofdstuk 6: Angst voor de burgerOver de gemiddelde politicus die het goed bedoelt, maar gevangen zit in een systeem dat op korte termijn denkt en grote problemen voor zich uit schuift. Over inspraak die enkel de roepers aan het woord laat en daardoor bij de politicus een eenzijdig beeld geeft van een boze burger die vooral niet te veel te zeggen mag hebben. Over het mensbeeld dat achter dit denken zit en het alternatief dat deze vicieuze cirkel zou kunnen doorbreken.

Wednesday Feb 15, 2023

In dit reüniegesprek met Nozizwe hadden we het over haar rechtenopleiding, haar korte uitstap naar de politiek, over het dekoloniseren van de KU Leuven en over haar recent werk rond intersectionaliteit.
Lees hier meer over het gesprek: zwijgenisgeenoptie.be/nozizwe-dube-reunie
Hoofdstukken
(2:04) Hoofdstuk 1: SuitsOver de master Rechten die Nozizwe volgde aan de KU Leuven en de trend om daarna een bijkomende master te doen die dan niet altijd even betaalbaar blijkt te zijn. Over de opleiding die vooral focust op de glamoureuze advocaat en niet op pakweg mensenrechten.
(6:28) Hoofdstuk 2: Some things you just can't reformOver Nozizwe's avontuur in de lokale politiek van Tervuren en hoe dat haar huidige visie op de politiek heeft gevormd. Over de dunne lijn tussen instanties van binnenuit proberen veranderen en gebruikt worden om de status-quo te bevestigen. Over de onmogelijkheid om bepaalde structuren te hervormen.
(13:29) Hoofdstuk 3: UNDIVIDEDOver de studentenvereniging die Nozizwe aan de KU Leuven oprichtte. Over het manifest dat de vereniging schreef over dekolonisatie en wat dat betekent in de context van een universiteit. Over cancellen versus verrijken.
(21:50) Hoofdstuk 4: Niet wetenschappelijkOver het argument dat de dekoloniale ideeën niet wetenschappelijk zouden zijn en wat dat betekent. Over een ander idee dat dat verwijt krijgt: intersectionaliteit.
(28:49) Hoofdstuk 5: Right the wrongsOver het doctoraat van Nozizwe dat onderzoekt hoe de EU en het Hof van Justitie omgaan met intersectionele discriminatie vandaag. Over de problemen van het huidige wettelijk en juridisch kader. Discriminatie op basis van verschillende gronden kan alleen één voor één bekeken worden. En de regelgeving is zo versnipperd dat er geen complexe vormen van discriminatie aan bod kunnen komen op een eerlijke manier.

Wednesday Feb 08, 2023

Met Bart hadden we het over het welzijn van sociale ondernemers, over hun neiging om zich op te offeren voor een betere wereld, over passie en obsessie en over technieken om gebalanceerder te leven en werknemers als mensen te behandelen.
Lees hier meer over het gesprek: https://zwijgenisgeenoptie.be/bart-weetjens/
Hoofdstukken
(0:38) Hoofdstuk 1: Wellbeing Project Bart schetst het probleem: sociale ondernemers lopen veel meer dan anderen het risico in burn-out en depressie terecht te komen. Ze zetten de noden van anderen voor die van zichzelf en vereenzelvigen zich met hun succes en hun heldenrol. Ze vergeten daarbij hun eigen menselijke noden en dat leidt op termijn tot minder impact in de plaats van tot meer.
(7:58) Hoofdstuk 2: Harde cashOver als pop op het podium in Davos gaan staan en applaus in ontvangst nemen van de rijkste mensen ter wereld, maar dan geen geld krijgen. Over de spanning tussen geld en goed doen. Over enkele succesvolle projecten die bakens van hoop zijn, maar dat eerder ondanks dan dankzij het systeem zijn.
(17:03) Hoofdstuk 3: Dat doet wonderen Over de technieken en de praktijken die Bart probeert te introduceren in bedrijven. Ze zorgen ervoor dat werknemers als gehele mens aanwezig kunnen zijn op hun job en zich dus ook dieper tot elkaar kunnen relateren. Dat leidt dan weer tot meer geluk, meer samenwerking, meer effectiviteit, meer alles.
(23:02) Hoofdstuk 4: Passie of obsessie? Over de titel van sociaal ondernemer en die criteria die Ashoka gebruikt om van iemand een zogenaamde 'fellow' te maken. Over obsessie en het gezonde alternatief passie. Over meer collaboratieve vormen van ondernemen en over de moeilijke vraag of Ghandi dezelfde impact had gehad als hij een meer gebalanceerd leven had geleid.
(33:38) Hoofdstuk 5: Loslaten Over the one thing to fix. Als we het probleem van mentaal welzijn oplossen dan fixen we tegelijk ook alle andere problemen. Of dat is wat Bart gelooft. Over de praktische voordelen van het bewandelen van een spiritueel pad voor een ondernemer. Over durven loslaten. Over onze woede die we sluimerend meenemen in alles wat we doen en dus ook in het goede dat we denken te doen.

Wednesday Jan 18, 2023

In dit reüniegesprek met Anneleen hadden we het over haar strijd om de financiële wereld duurzamer te maken, over blij zijn in zware tijden en over de vraag of gezondheidszorg investable is.
Lees meer op https://zwijgenisgeenoptie.be/anneleen-de-bonte-reunie
Hoofdstukken
(0:00) Intro
(2:02) Hoofdstuk 1: Aan de broek van de mamaOver Anneleens rol in adviescomités van pensioenfondsen en financiële koepelorganisaties. Over de eenzaamheid van het vertegenwoordigen van de stem van mens en natuur. Over al dan niet genoeg doen en over het vermoeiende titanenwerk van tankers proberen bijsturen.
(9:21) Hoofdstuk 2: 't Is mijn gedacht maarOver hoe de meest indrukwekkende politieke resultaten nog steeds terkortschieten om onze planeet te redden. Over Anneleens rol in dat grote verhaal en het effect dat nadenken over je rol en de balans opmaken heeft. Over vrolijk zijn en huppelen in apocalyptische tijden. Over ons onvermijdbare eigen perspectief.
(18:10) Hoofdstuk 3: Is Health investable?Over de vraag of onze gezondheidszorg met privémiddelen gefinancierd zou kunnen worden en over wat voor worstelingen die vraag bij Anneleen veroorzaakt. Over de focus op impact en de gaten in die benadering.
(27:31) Hoofdstuk 4: KuikentjesOver Anneleens worsteling met de geneeskunde, de verwachtingen en de hoogmoed van de dokter. Over achterover leunen en jezelf als mens zien. Over de grootste uitdaging voor de geneeskunde en over het effect van dicht bij jezelf blijven op anderen.

Wednesday Dec 07, 2022

Met Wim hadden we het over armoede. Over ons systeem van sociale zekerheid en hoe het automatisch de meest kwetsbare mensen benadeelt. Over leven in schaarste en wat dat met je mentale bandbreedte doet. Over een nieuw verhaal dat terug de solidariteit voorop stelt.
Lees hier meer over het gesprek: zwijgenisgeenoptie.be/wim-van-lancker/
Hoofdstukken
(2:06) Hoofdstuk 1: 40 jaar dezelfde cijfersOver de armoedecijfers. Over het falen van beleid en over de economische en culturele veranderingen sinds WOII tot nu. Over de switch van institutionele solidariteit naar wederkerigheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
(13:57) Hoofdstuk 2: SchaarsteOver de veranderende arbeidsmarkt en de holle retoriek van het omscholen en kneden van mensen naar de nieuwe jobs. Over wat schaarste doet met een mens en waarom streng beleid averrechts werkt. Over het buikgevoel van de kiezer en waarop de politicus hem aanspreekt. Over een nieuw politiek project rond institutionele solidariteit.
(26:06) Hoofdstuk 3 : Een superinteressante analyse van de sociale zekerheid deel 1Over het ontstaan van de sociale zekerheid via zogenaamde 'mutualiteiten' ofte collectieve spaarkassen van fabrieksarbeiders. Over het universeel maken van dat systeem, steunend op een eerlijke spreiding van de risico's en een gedeelde wens naar stabiliteit. Over de huidige toestand en de risico's die helemaal anders verdeeld zijn.
(33:42) Hoofdstuk 4: Een superinteressante analyse van de sociale zekerheid deel 2Wim gaat in meer detail in op de financiering van de sociale zekerheid en legt uit waarom het systeem vandaag onder druk staat. Over politieke inmenging en ideologische keuzes die de meest kwetsbare mensen treffen.
(41:41) Hoofdstuk 5: Welbegrepen eigenbelang of welbegrepen solidariteit?Over een nieuw verhaal waar iedereen zich in kan vinden of op z'n minst de zoektocht naar overlappende belangen zodat genoeg mensen uit welbegrepen eigenbelang kiezen voor dit samenlevingsmodel. En is er dan geen besef nodig van de luxe waarin we met 85% leven zodat er voldoende volk tegen armoede kan strijden. Want hoe kan je strijden voor een groot verhaal als je in overlevensmodus zit. En wat dan met klimaat en al die andere problemen?
(55:03) Hoofdstuk 6: Center ParcsOver de luxe waarin onze Middenklasse verkeert en het moraliserend vingertje die ze daar op wijst. Over de wortel en de stok en wat is dan het welbegrepen eigenbelang van waaruit een ingenieur voor een solidair systeem zou moeten kiezen? Over dreigende instabiliteit en hoe we iets kunnen veranderen voor de problemen echt groot worden.

Thursday Jun 09, 2022

Met Joris hadden we het over de media, over polarisering, over klimaat en over sociale rechtvaardigheid. Over of de mens fundamenteel goed of slecht is. Over waarom het niet beter wordt.
Lees hier meer over het gesprek: https://zwijgenisgeenoptie.be/joris-luyendijk/
Hoofdstukken
(0:00) Intro
(2:50) Hoofdstuk 1: Content consumerenOver een eigenwijze Joris die niet functioneert binnen organisaties en zijn eigen weg kiest. Over de visie van Joris op media en hoe hij zelf omgaat met traditionele en sociale media.
(10:26) Hoofdstuk 2: De geest is uit de flesOver kritische journalistiek die door de pyromaan gebruikt wordt om het kot in brand te steken. Over de twijfel en de nieuwsgierigheid die het moeten opnemen tegen de angst. Aan de hand van onze pereceptie over het Midden-Oosten en onze perceptie over de bankenwereld vertelt Joris over de hypocrisie onder zijn hoogopgeleide lezers.
(19:14) Hoofdstuk 3: Legitieme en illegitieme grievenOver systeemkritiek en de moeilijkheid om terechte van onterechte kritiek te onderscheiden. Over het toenemende wantrouwen ten opzichte van de elite.
(27:54) Hoofdstuk 4: Twee verdiepingenOver de treinchauffeurs en de installateurs van zonnepannelen enerzijds en de high potentials anderzijds. Over de onoverbrugbare kloof tussen die twee groepen en de realisatie dat Joris lezers uit groep 2 komen. Over het hiërarchisch organiseren van de samenleving en de ellende waar dat toe leidt.
(33:27) Hoofdstuk 5: Twijfel aan de twijfel Een kritiek op de linkerzijde die leidt tot een bedenking over neutraliteit die niet bestaat. En dan een existentiëel gesprek over twijfel aan de twijfel, waarbij Joris eerder de autoritaire kant opgaat en liever gewoon sommige debatten buiten de publieke opinie houdt. Over burgerberaad als alternatief daarvoor.
(47:04) Hoofdstuk 6: De sprookjesOver het laatste boek van Joris, De Zeven Vinkjes, en hoe hij daar wel een horizon ziet en optimisme voelt. Het contrast met de andere grote uitdagingen waarop hij werkte en een poging van Anthony om datzelfde optimisme op die domeinen toe te passen.
(53:51) Hoofdstuk 7: Waarom wordt het niet beter?Over wat 'beter' betekent en over het belang van de discussie over schijnbaar neutrale woorden als beter. Over gefilosofeer als vertrager van verandering.
(01:05:54) Hoofdstuk 8: De pauzeknopJoris en Anthony gaan verder over het concept van de pauzeknop. Is praten een afleiding? Of moet je grondig praten voor je iets doet? En wat doen we bij Zwijgen is geen optie? Duwen wij dan ook op de pauzeknop? En hoe weet je dat dan van iemand anders? Een pittig meningsverschil met een happy end.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822